Photographs

Self-portrait: Martha Grenon (right) with interpreter Elona Popi, 1995

Self-portrait: Martha Grenon (right) with interpreter Elona Popi, 1995